eller   Vis alle

Område:

Her vises området for de sidste fire år. Se for alle år.

_map1Driftsresultat pr. indbygger regnskab 2005
_map2Driftsresultat pr. indbygger, gennemsnit regnskab 1999 - regnskab 2005
_map3Kr. pr. indbygger som driftsresultatet blev mindre end budgetteret 2005
_map4Kr. pr. indbygger som driftsresultatet blev mindre end budgetteret, gennemsnit 1999-2005
_map5Antal år, hvor driftsresultatet blev mindre end budgetteret 1999-2005
0Budgetkultur 1994-1997
0Budgetkultur 1994-1997
0Cyklisk adfærd mht. budgetoverskridelser 1994-1997
011098 kommuner: Ressourcepres 2006
051098 kommuner: Børnepasning, kr. pr. 0-10 årig, budget 2005
061098 kommuner: Folkeskolen, i alt kr. pr. 6-16 årig, budget 2005
061098 kommuner: Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig, budget 2006
071098 kommuner: Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67 årig og derover, budget 2005
071098 kommuner: Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67 årig og derover, budget 2006
081098 kommuner: Kontanthjælp, akt. kontanthjælpsmodtagere og beskæftigelsesforanstaltninger, kr. pr. 17-66 årig, budget 2005
081098 kommuner: Kontanthjælp, akt. kontanthjælpsmodtagere og beskæftigelsesforanstaltninger, kr. pr. 17-66 årig, budget 2006
082098 kommuner: Døgnpleje og døgninstitutioner, kr. pr. 0-18 årig, budget 2005
082098 kommuner: Døgnpleje og døgninstitutioner, kr. pr. 0-18 årig, budget 2006
083098 kommuner: Sygedagpenge, kr. pr. 17-66 årig, budget 2005
083098 kommuner: Sygedagpenge, kr. pr. 17-66 årig, budget 2006
084098 kommuner: Sundhedsudgifter, kr. pr. 0-17 årig, budget 2005
084098 kommuner: Sundhedsudgifter, kr. pr. 0-17 årig, budget 2006
085098 kommuner: Boligsikring, kr. pr. 17-66 årig, budget 2005
085098 kommuner: Boligsikring, kr. pr. 17-66 årig, budget 2006
086098 kommuner: Personlige tillæg mv. kr. pr. pensionist
086098 kommuner: Personlige tillæg mv. kr. pr. pensionist, budget 2006
087098 kommuner: Førtidspensioner, kr. pr. 17-66 årig, budget 2005
087098 kommuner: Førtidspensioner, kr. pr. 17-66 årig, budget 2006
091198 kommuner: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indbygger, budget 2005
092098 kommuner: Vejvæsen, kr. pr. indbygger, budget 2005
092098 kommuner: Vejvæsen, kr. pr. indbygger, budget 2006
093098 kommuner: Redningsberedskab, kr. pr. indbygger, budget 2005
093098 kommuner: Redningsberedskab, kr. pr. indbygger, budget 2006
094098 kommuner: Administration mv. (ekskl. lønpuljer) kr. pr. indbygger, budget 2005
094098 kommuner: Administration mv. kr. pr. indbygger (ekskl. lønpuljer og Sammenlægnings-/forberedelsesudvalg), budget 2006
100Abonnenter ECO Nøgletal 2007
100Abonnenter ECO Nøgletal 2008
100Abonnenter ECO Nøgletal 2009
100Abonnenter ECO Nøgletal 2010
100Abonnenter ECO Nøgletal 2014
110Skat/service forhold (beregnet), budget 2000
110Udgiftspres (beregnet, hele landet = 100), 2001
110Skat/service forhold budget 2002 (Index, hele landet = 100)
110Udgiftspres (beregnet, hele landet = 100), 2003
110Udgiftspres (beregnet, hele landet = 100), 2004
110Balanceindikator 2005
110Ressourcepres, budget 2007 (indeks)
110Ressourcepres, budget 2008
110Ressourcepres, budget 2009
110Ressourcepres, budget 2010
110Ressourcepres, budget 2011
110Ressourcepres budget 2012
110Ressourcepres budget 2013
110Ressourcepres budget 2014Ny landsgrafik
110bBalanceindikator, budget 2011
110BBalanceindikator budget 2012
110BBalanceindikator budget 2013
110bBalanceindikator budget 2014Ny landsgrafik
111Balanceindikator, budget 2007 (indeks)
111Balanceindikator, budget 2008
111Balanceindikator, budget 2009
111Balanceindikator, budget 2010
112Skat/service forhold, budget 2007 (indeks)
121Antal dage de likvide aktiver dækker de samlede nettodriftsudgifter, 2001
122Ressourceklemme 2000 (i forhold til 1995)
122Ressourceklemme i 2004 (i forhold til 1998)
122Ressourceklemme i 2005 (i forhold til 2000)
122Ressourceklemme i 2006 (i forhold til 2002)
122Udvikling i samlet udgiftsbehov 2007-2013 (2007 = 100)
122bUdvikling i ressourceklemme 2007 – 2013 (2007 = 100)
140Resultat af ordinær driftsvirksomhed budget 2002 (kr. pr. indb.)
140Resultat af ordinær driftsvirksomhed, budget 2008
140Resultat af ordinær driftsvirksomhed, budget 2009
140Resultat af ordinær driftsvirksomhed, budget 2010
140Resultat af ordinær driftsvirksomhed, i alt kr. pr. indb., budget 2011
140Driftsresultat skattefinansieret område i alt kr. pr. indb., budget 2012
140Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger budget 2003
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed (kr. pr. indbygger) 1999
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2003
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2004
141Resultat af det skattefinansierede område, resultatopgørelse 2005
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed, regnskab 2006
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed, regnskab 2007
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed, regnskab 2008
141Resultat af ordinær driftsvirksomhed, regnskab 2009
141Driftsresultat på skattefinansieret område, i alt kr. pr. indb., regnskab 2010.
141Driftsresultat skattefinansieret område kr. pr. indb., regnskab 2011
150Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks - hele landet = 100), 2001
150Sociale udgiftsbehov pr. indb. 2003 (indeks, hele landet = 100)
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger, 2003
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger, 2005 (indeks, hele landet = 100)
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger, 2006 (indeks, hele landet = 100)
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), budget 2007 (Ændret den 21.03.07)
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), 2008
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), 2009
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), 2010
150Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks) 2011
150Udgiftsbehov i alt pr. indb. jan. 2012. Indeks.
150Udgiftsbehov i alt pr. indb. 2013. Indeks
150Udgiftsbehov i alt pr. indb. 2014. Indeks (hele landet = 100)Ny landsgrafik
154Forskel i udgiftsbehov pr. indbygger (gns. indeks), 2006-2007
160Andel indbyggere i byer med over 3000 indbyggere 2003
160Andel indb. i byer med over 3000 indb. 2008
160Andel indb. i byer med over 3000 indb. 2009
160Andel indb. i byer med over 3000 indb. 2010
160Andel indbyggere i byer med mere end 3000 indbyggere, 2011. Pct.
160Andel indbyggere i byer med over 3.000 indbyggere 2012 (procent)
160Andel indbyggere i byer med over 3.000 indbyggere 2013 (procent)
170Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, 2006
170Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, 2007
170Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i alt (fraværsdagsværk - kommunalt ansatte), 2008
170Sygefravær 2009
170Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk), 2010
170Sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget 2011
172Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk), 2009
175Personaleomsætning 2006 - 2007, afgangsfrekvens i alt
175Personaleomsætning 2010, afgangsfrekvens i alt
175Personaleomsætning, afgangsfrekvens i alt 2012
176Personaleomsætning 2007 - 2008, afgangsfrekvens i alt
176Personaleomsætning 2009, afgangsfrekvens i alt
176Personaleomsætning, afgangsfrekvens i alt 2011
180Opgørelsesprocent ved sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i alt, 2008
180Omgørelsesprocent ved sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i alt, 2009
180Omgørelsesprocent ved sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i alt, 2010
180Omgørelsesprocent ved sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i alt, 2011
210Vækst i antal 0-5 årige 1995-2000 (procent)
210Vækst i aldersgruppen 75 år og derover 1995-2001 (pct.)
210Vækst i antal 6-16 årige 1998-2002 (pct.)
210Vækst i antal 0- 5 årige 1998-2003 (pct.)
210Forsørgerbyrdeindeks, 2004
210Forsørgerbyrdeindeks i pct. 2008
210AVækst i indbyggertal 2002-2008 (pct.)
210aForsørgerbyrdeindeks 2011
210AForsørgerbrøk 2012
210ADemografisk forsørgerbrøk 2013
210aDemografisk forsørgerbrøk 2014Ny landsgrafik
210bVækst i antal 75+ årige 2005-2011 (pct.)
210BVækst i antallet af 75+ årige 2006-2012. Pct.
210BVækst i antal 75+ årige 2009-2013 (pct.)
210bVækst i antallet af 75+ årige 2009-2014. Pct.Ny landsgrafik
210cBefolkningstilvækst 2005-2011 (pct.)
210CBefolkningstilvækst 2006-2012. Pct.
210CBefolkningstilvækst 2009-2013 (pct.)
210cBefolkningstilvækst 2009-2014. Pct.Ny landsgrafik
215Kommunestørrelse, 2004
216Befolkningsfremskrivning 80+ årige 2002-2012 (2002=100)
216Befolkningsfremskrivning for 80+ årige 2005-2015 (2005=100)
216Befolkningsfremskrivning for 0-5 årige 2007-2017 (2007=100)
216Befolkningsfremskrivning for 80+ årige 2008-2018 (2008=100)
216Befolkningsfremskrivning for 80+ årige 2009-2019 (2009=100)
216Fremskrivning af antal 80+ årige i 2021 sammenlignet med 2011. 2011=100.
216Prognose for 80+ årige i 2022 (Indeks 2012=100).
216Prognose for 80+ årige i 2023 (Indeks 2013=100)
216ABefolkningsfremskrivning 2008-2018 (indeks, 2008 = 100)
216ABefolkningsfremskrivning 2009-2019 (indeks, 2009 = 100)
216BBefolkningsfremskrivning for 0-5 årige 2008-2018 (indeks, 2008 = 100)
216BBefolkningsfremskrivning for 0-5 årige 2009-2019 (indeks, 2009 = 100)
216bPrognose for 0-5 årige i 2022 (Indeks 2012=100).
216bPrognose for 0-5 årige i 2023 (Indeks 2013=100)
217Vækst i forsørgerbyrdeindeks 2007-2017 (pct. point)
218Fødselsfrekvens 2013 (antal fødsler i året pr. 1000 indbyggere)Ny landsgrafik
219Vækst i befolkning 2007-2017 (indeks, 2007 = 100)
220Lønmodtagere på grundniveau i procent af arbejdsstyrken 2000
221Kvinders erhvervsfrekvens 2001
221Vækst i kvinders erhvervsfrekvens 1998-2002 (pct. point)
221Erhvervsfrekvens kvinder 2006
221Erhvervsfrekvens kvinder 2007
221Erhvervsfrekvens kvinder 2008
221Erhvervsfrekvens kvinder 2009
221Kvinders erhvervsfrekvens, 2010
221Erhvervsfrekvens for 16-64 årige kvinder, 2011
225Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken 2009
225Arbejdsløshedsprocent 2010
225Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken, 2011
225Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken 2012
231Vækst i antal beskæftigede indbyggere 1995-1999 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 1998-2001
231Vækst i antal arbejdspladser 1998-2003 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 1998-2004 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 2002-2005 (pct)
231Vækst i antal arbejdspladser 2003-2006 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 2006-2007 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 2007-2008 (pct.)
231Vækst i antal arbejdspladser 2007-2009 (pct.)
231Procentvis vækst i det samlede antal arbejdspladser fra 2009 til 2010
231Vækst i antal arbejdspladser i alt 2009-2011. Pct.
231Vækst i antal arbejdspladser ialt, 2009-2012. Pct.
232Udpendlingsfrekvens 2000
232Indpendlingsfrekvens 2002
232Udpendlingsfrekvens 2003. Beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i kommunen
232Indpendlingsfrekvens 2004
232Indpendlingsfrekvens 2005
232Indpendlingsfrekvens, 2007
232Indpendlingsfrekvens 2008
232Indpendlingsfrekvens 2009
232Indpendlingsfrekvens, 2010
232Indpendlingsfrekvens 2011
232Indpendlingsfrekvens 2012
235Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede personer med bopæl i kommunen, 2007
235Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede personer med bopæl i kommunen, 2008
235Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede personer med bopæl i kommunen 2009
235Gennemsnitlig pendlingsafstand i km for beskæftigede med bopæl i kommunen, 2010.
235Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede personer med bopæl i kommunen 2011
240Andel boliger i boligkriteriet
240Andel boliger i boligkriteriet 1. jan 2002
240Andel boliger i boligkriteriet 1. januar 2004
240Andel familier i visse boligtyper i pct. af boliger, 2008
240Andel familier i visse boligtyper i pct. af boliger, 2009
240Andel familier i visse boligtyper i pct. af samtlige boliger 2010
240Andel familier i visse boligtyper i pct. af beboede boliger, 2010
240Andel familier i bestemte boligtyper 2012. Pct.
240Andel familier i bestemte boligtyper 2013 (pct.)
240BAndel etageboliger i pct. af boliger, 2008
240BAndel etageboliger i pct. af boliger, 2009
240CBoligkriteriet i pct. af boliger, 2009
250Andel børn af enlige forsørgere 2002
250Andel børn af enlige forsørgere 2003
250Andel børn af enlige forsørgere, 0-17 år i alt, 2007
250Andel børn af enlige forsørgere, 0-17 årige i alt, 2008
250Andel børn af enlige forsørgere, 0-17 årige i alt, 2009
250Andel børn af enlige forsørgere, 0-17 årige i alt , 2010
250Andel børn af enlige forsørgere 2011 (procent)
250Andel børn af enlige forsørgere i alt, 2012. Pct.
250Andel børn af enlige forsørgere 2013
250Andel børn af enlige forsørgere 2014. Pct.Ny landsgrafik
260Arbejdsløshedsprocent 1999
260Arbejdsløshedsprocent 2001
260Andel ikke-forsikrede ledige (i pct. af ledige i alt) 2004
260Andel ikke-forsikrede ledige (i procent af ledige i alt)
260Andel ikke-forsikrede ledige (i pct. af ledige i alt) - 2006
260Andel ikke-forsikrede ledige (i pct. af ledige i alt) - 2007
260Nettotilflytningsfrekvens 2008
260Nettotilflytningsfrekvens 2009
260Nettotilflytningsfrekvens 2010 (procent)
260Nettotilflytningsfrekvens 2011
260Nettoindflytningsfrekvens, 2012
270Andel 6-16 årige flygtninge og indvandrere 2001 (i pct. af antal 6-16 årige)
275Indvandrere og efterkommere i alt fra 3. lande (pr. 10.000 indbyggere) 1. jan. 2002
275Indvandrere og efterkommere fra 3. lande (pr. 10.000 indbyggere) pr. 1. jan. 2003
275Indvandrere og efterkommere i alt fra Ikke-vestlige lande, 2007
275Andel indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande i pct. af befolkningen, 2008
275Andel indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande i pct. af befolkningen, 2009
275Andel indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande i pct. af befolkningen, 2010
275Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2011
275Andel indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande, 2012. Pct.
275Indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande, pct., 2013
280Andel indbyggere med mellemlang eller lang videregående uddannelse 2000
280Andel indbyggere med grundskole som højeste uddannelse
280Grundskole som højeste uddannelse 2006 (pct.)
280Andel af befolkningen med grundskole som højest fuldførte uddannelse, 2007
280Andel af befolkningen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, 2008
280Andel af befolkningen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, 2009
280Andel af befolkningen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, 2010
280Andel af befolkningen med grundskole som højst færdiggjorte uddannelse 2011, pct.
280Andel 15-69 årige med grundskole som højst gennemførte uddannelse 2012. Pct.
280Andel 15-69 årige med grundskole som højst gennemførte uddannelse 2013. Pct.Ny landsgrafik
285Andel uddannelsessøgende i alt i pct. af 16 - 30 årig, 2007
285Andel uddannelsessøgende i alt i pct. af 16 - 30 årig, 2008
285Andel uddannelsessøgende i alt i pct. af 16 - 30 årige, 2009
285Andel uddannelsessøgende af 16-30 årige 1. oktober 2010. Pct.
285Antallet af uddannelsessøgende udover grundskolen i alle aldre som andel af 16-30 årige 2011
285Antallet af uddannelsessøgende udover grundskolen i alle aldre som andel af 16-30 årige 2012Ny landsgrafik
290Modtagere af indkomsterstattende ydelser 1999 (i pct. af antal 18+ årige)
290Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser 2003 (i pct. af antal 18+årige)
290Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser 2004 (i pct. af antal 18+ årige)
290Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18 årige og derover, 2005
290Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18+ årige, 2006
290Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18+ årige, 2007
290Fuldtidsmodtagere uden ordinær beskæftigelse i pct. af antal 16-64 årige i alt - 2009
290Fuldtidsmodtagere uden ordinær beskæftigelse i pct. af antal 16-64 årige i alt - 2010
290Fuldtidspersoner uden ordinær beskæftigelse i pct. af antal 16-64 årige i alt - 2012
292Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser 2002 (i pct. af antal 18+ årige)
295Befolkningens sygehusbenyttelse, indlæggelseshyppighed 1998
295Befolkningens sygehusbenyttelse: Antal sengedage pr. indbygger, 1999
295Andel af befolkningen, der har været indlagt på sygehus 2001
296Sygesikring 2001, antal kontakter pr. indbygger
296Sygesikringsudgifter pr. indbygger, 2005
310Ressourcegrundlag kroner pr. indbygger, budget 2001
310Ressourcegrundlag (kr. pr. indb.) 2003
310Ressourcegrundlag (kr. pr. indb.) 2004
310Ressourcegrundlag (kr. pr. indbygger) 2005
31098 kommuner: Beskatningsniveau, budget 2006
310Beskatningsniveau, budget 2006
310Ressourcegrundlag budget 2007
310Ressourcegrundlag, budget 2008
310Ressourcegrundlag, budget 2009
310Ressourcegrundlag, budget 2010
310Ressourcegrundlag pr. indbygger, budget 2011
310Ressourcegrundlag 1000 kr. pr. indb., 2012
310Ressourcegrundlag pr. indbygger budget 2013
310Ressourcegrundlag 1000 kr. pr. indbygger, budget 2014Ny landsgrafik
311Ressourcegrundlag kr. pr. indbygger, slutligning 2010
311Ressourcegrundlag kr. pr. indbygger, slutligning 2011
313Forskel i ressourcegrundlag, kr. pr. indbygger, 2006-2007
320Kommunale skatter i procent af samlet finansieringsbehov, budget 2001
320Tilskud og udligning i procent af samlet finansieringsbehov, budget 2003
320Kommunale skatter i pct. af samlet finansieringsbehov (ekskl. refusion), budget 2004
330Finansiel status 2000, langfristet gæld pr. indbygger)
330Likvide aktiver, finansiel status ultimo 2005, (kr. pr. indbygger)
330Likvide aktiver, kr. pr. indb., ultimo 2006
330Likvide aktiver, kr. pr. indb., ultimo 2007
330Likvide aktiver, kr. pr. indb., ultimo 2008
330Likvide aktiver, kr. pr. indbygger, ultimo 2009
330Likvide aktiver ultimo 2010, kr. pr. indb.
330Likvide aktiver kr. pr. indb. ultimo 2011
330Likvide aktiver kr. pr. indb. ultimo 2012
331Langfristet gæld (ekskl. 9.79 fin. leasede akt.), kr. pr. indb., ultimo 2006
337Likviditet efter kassekreditreglen 2009 (1. kvartal)
337Likviditet efter kassekreditreglen 2010 (1. kvartal)
337Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger 2011 (1. kvartal)
337Likviditet efter kassekreditreglen kr. pr. indb., 1. kvartal 2012
340Disponibel likviditet i kroner pr. indbygger 2000
340Disponibel likviditet ultimo 2002, kr. pr. indbygger
340Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirksomheder og ældreboliger, 2003
340Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirksomheder, ældreboliger og leasede aktiver, 2004
340Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., ældreboliger og leasede akt., 2005
340Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., ældreboliger og leasede akt., 2006
340Finansiel egenkapital, kr. pr. indb., 2007
340Finansiel egenkapital, kr. pr. indb., 2008
340Finansiel egenkapital, kr. pr. indbygger, ultimo 2009
340Finansiel egenkapital ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., ældrebolig og leasede akt., kr. pr. indb., ultimo 2010
340Finansiel egenkapital ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., ældreboliger og leasede akt kr. pr. indb, ultimo 2011
340Finansiel egenkapital ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., ældreboliger og leasede akt kr. pr. indb, ultimo 2012
341Disponibel likviditet, kr. pr. indb., ultimo 2006
350Bruttoindkomst for tilflyttede (netto) i pct. af samlet bruttoindkomst 2000
350Bruttoindkomst for tilflyttede (netto) i pct. af samlet bruttoindkomst, 2002
350Bruttoindkomst for flyttede (netto) i pct. af samlet bruttoindkomst, 2005
410Serviceudgifter pr. indbygger, budget 2000
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. budget 2002
410Nettodriftsudgifter overførsler budget 2003, kr. pr. indbygger
410Nettodriftsudgifter forsyningsvirksomheder, kr. pr. indbygger, budget 2004
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2007
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indb., budget 2008
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter, i alt kr. pr. indb., budget 2011
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2012
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2013
410Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2014
411Udgifter til overførsler, kr. pr. indbygger, regnskab 1999
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indbygger, regnskab 2000
411Overførsler, nettodriftsudgift pr. indbygger regnskab 2001
411Serviceudgifter, kr. pr. indbygger, regnskab 2002
411Overførsler, nettodriftsudgift pr. indbygger regnskab 2003 (ændret 1.7.2004)
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger, regnskab 2004
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indbygger, regnskab 2005
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2006
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2007
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2008
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., regnskab 2011
411Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., regnskab 2012
411aSkattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., regnskab 2010
411bUdgifter til overførsler i alt kr. pr. indb., regnskab 2010
411bServiceudgifter kr. pr. indb., regnskab 2012
413Budgetoverskridelse skattefinansierede nettodriftsudgifter 2001 (kr. pr. indb.)
413Budgetoverskridelse skattefinansierede nettodriftsudgifter 2003 (kr. pr. indb.)
413Budgetoverskridelse skattefinansierede nettodriftsudgifter 2004 (kr. pr. indb.)
413Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budgetoverskridelse 2005
413Budgetoverskridelser, skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb. 2007
413Budgetoverskridelser, skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb. 2008
413Budgetoverskridelse, skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, 2009
413Budgetoverskridelse på skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb., regnskab 2011
421Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2008
430Administrativt personaleforbrug pr. indb. budget 2002
431Vækst i budgetteret personaleforbrug i alt (fast personale) pr. 1000 indbygger, 1997-2001
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indbygger, budget 2005
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2006
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2007
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb. Budget 2008
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2009
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, i alt kr. pr. indb., budget 2011
440Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2012.
441Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2006
441Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb. regnskab 2007
441Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt, kr. pr. indb., regnskab 2010
441Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb., regnskab 2011
451Privatleverandør-grad i alt (procent), regnskab 2002
451Privatleverandør-grad i alt (procent), regnskab 2003
451Privatleverandør-grad i alt, regnskab 2005
451Privatleverandør-grad, regnskab 2006
452Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 2009
460Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2005
460Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2006
460Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2007
460Overførsler i alt, nettodriftsudgifter pr. indb. Budget 2008
460Overførsler i alt, nettodriftsudgifter pr. indb., budget 2009
460Overførsler i alt (ekskl. forsikrede ledige), nettodriftsudgifter pr. indb., budget 2011
460Overførsler i alt, nettodriftsudgift kr. pr. indb., budget 2012
460Overførsler i alt, nettodriftsudgifter kr. pr. indb., budget 2013
460Overførsler i alt, nettodriftsudgifter kr. pr. indb., budget 2014
461Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, regnskab 2005
461Overførsler i alt, nettodriftsudgifter pr. indb. regnskab 2007
461Overførsler i alt, nettodriftsudgifter pr. indb. regnskab 2008
461Overførsler i alt, nettodriftsudgift kr. pr. indb., regnskab 2010
461Overførsler i alt, nettodriftsudgift kr. pr. indb., regnskab 2011
461Overførsler i alt, nettodriftsudgifter kr. pr. indb., regnskab 2012
510Børnepasning, kr. pr. 0-10 årig, budget 2001
510Børnepasning, pasning af 0-5 årige, kr. pr. 0-5 årig, budget 2003
510Børnepasning i alt kr. pr. 0-10 årig budget 2005
510Børnepasning, i alt kr. pr. 0-10 årig budget 2006
510Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig, budget 2007
510Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig, budget 2008
510Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig, budget 2009
510Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig, budget 2010
510Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig, budget 2011
510Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, budget 2012
510Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, budget 2013
510Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, budget 2014
511Børnepasning, beregnet serviceniveau 0-10 årig (indeks, hele landet = 100), regnskab 2000
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-10 årig regnskab 2003
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-10 årig, regnskab 2005
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2006
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2007
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2008
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2009
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2011
511Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig, regnskab 2012
514Børnepasning, dækningsgrad 6-9 årige, 2000
514Gennemsnitlig månedlig takst i børnehaver 2000
514Gennemsnitlig månedlig takst, børnehave, 2007
514Børnehavetakster pr. måned, 2008
514Børnehavetakster pr. måned, 2009
514Børnehavetakster pr. måned, 2010
514Månedlig takst for børnehaveplads, 2011
514Gennemsnitlig månedlig takst, børnehave inkl. frokost, 2012
514Månedlig takst for 3-5 årig i daginstitution, inkl. frokost, 2013
515Budgetteret personalenormering i børnehaver 2002 (personaleforbrug pr. 100 indskrevne)
515Bruttodriftsudgift pr. børnehaveplads, budget 2004
515Børnepasning, budgetterede pladser i alt pr. 100 0-10 årige, 2007
515Budgetterede pladser i alt pr. 100 0-10 årige, 2008 (rettet 27. august 2008)
515Budgetterede pladser i alt pr. 100 0-10 årige, 2009
515Budgetterede pladser i alt ekskl. klubber og andre socialpæd. tilbud pr. 100 0-10 årige, 2010
515Budgetterede pladser pr. 100 0-10 årig i alt ekskl. klubber, 2011
515Budgetterede pladser pr. 100 0-10 årig i alt ekskl. klubber, 2013
516Børnepasning, nedsættelse af forældrebetalingen i pct. af forældrebetalingen, budget 2003
516Dagpasning - nedsættelse af forældrebetaling i pct. af forældrebetalingen, budget 2007
516Dagpasning - nedsættelse af forældrebetalingen i pct. af forældrebetalingen, budget 2008
516Dagpasning - nedsættelse af forældrebetalingen i pct. af forældrebetalingen, budget 2009
516Nedsættelse af forældrebetaling for børnepasning i alt, 2012. Pct.
516BForældrenes andel af bruttodriftsudgiften i dagpasningen
517Børnepasning, dækningsgrad 0 - 2 årige i 2002
517Ændring i dækningsgrad for 3-5 årige 1998-2003
517Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2006
517Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2007
517Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2008
517Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2009
517aDækningsgrad 0-5 årige i alt 2010 (procent)
517aDækningsgrad for børnepasning 0-5 årige i alt, september 2011
517BDækningsgrad 2008, dagplejeandel 0-2 årige i alt
517BDækningsgrad 2009, dagplejeandel 0-2 årige i alt
517bAndel af indskrevne 0-2 årige i dagpleje 2010 (procent)
517bDagplejeandel af 0-2 årige institutionsindskrevne, september 2011
518Antal børn pr. fuldtidsansat i børnehaver, oktober 2007
518Antal børn pr. fuldtidsansat i aldersintegrerede institutioner (indskrevne vægtet som 3 - 5 årig) oktober 2008 (Rettet 1. juli 2009)
518Antal børn pr. fuldtidsansat i aldersintegrerede institutioner (indskrevne vægtet som 3 - 5 årig) oktober 2009
518Personalenormering i aldersintegrerede institutioner (indskrevne vægtet som 3-5 årige), oktober 2010
518Personalenormering i aldersintegrerede institutioner, oktober 2011
518Indskrevne pr. fuldtidsbeskæftiget i aldersintegrerede institutioner, oktober 2012
530Andel pædagoguddannede inkl. ledere i pct. af det samlede pædagogiske personale, 2008 (Rettet 1. juli 2009)
530Andel pædagoguddannede inkl. ledere i pct. af det samlede pædagogiske personale, 2008
530Andel pædagoguddannede inkl. ledere i pct. af det samlede pædagogiske personale, 2009
530Andel (%) pædagogudd. inkl. ledere, vuggestuer, børnehaver og alderintegrerede institutioner i alt, 2010
530Andel pædagoguddannede inkl. ledere i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner i alt 2011. Pct.
530Andel pædagoguddannede inkl. ledere i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner i alt 2012
610Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig, budget 2001
610Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig, budget 2003
610Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig budget 2005
610Folkeskolen, i alt kr. pr. 6-16 årig budget 2006
610Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, budget 2007
610Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, budget 2008
610Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, budget 2009
610Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, budget 2010
610Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, budget 2010
610Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig, budget 2011
610Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig, budget 2012
610Folkeskolen i alt kr. 6-16 årig, budget 2013
610Folkeskolen i alt kr. 6-16 årig, budget 2014
611Folkeskolen, beregnet serviceniveau pr. 6-16 årig (Index, hele landet = 100) regnskab 2001
611Folkeskolen, i alt kr. 6-16 årig regnskab 2003
611Folkeskolen i alt, kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2005
611Folkeskolen, i alt kr. 6-16 årig, regnskab 2006
611Folkeskolen, i alt kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2007
611Folkeskolen, i alt kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2008
611Folkeskolen, i alt kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2009
611Folkeskolen kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2010
611Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig, regnskab 2011
611Folkeskolen i alt kr. 6-16 årig, regnskab 2012
614Folkeskolen, antal tosprogede elever i procent af elever i alt, 1999/2000
614Klassekvotient i folkeskolen 2002
614Andel elever i privatskoler 2003 (procent)
614Gennemsnitlig skolestørrelse, 2004
614Folkeskolen, klassekvotienter 2005
614Klassekvotient, folkeskolen 2006
614Folkeskolen, klassekvotient 2007
614Klassekvotienter, folkeskolen, 2008
614Klassekvotienter, folkeskolen, 2009
614Klassekvotient i folkeskolen, 2011
614Klassekvotient i folkeskolen 2012
615Andel specialklasse-elever i alt 2002/2003
615Specialklasseelever i alt, 2006/2007
615Andel af lærernes arbejdstid der anvendes på undervisning (i pct.), 2008/2009
615Elev/lærer ratio i folkeskolen 2009/2010
615Elev/lærer ratio skoleåret 2010/2011
615Andel elever i folkeskolen, der modtager specialundervisning, 2012/13
615BAndel elever i privatskoler og efterskoler (i pct.), 2008/2009
615BAndel elever med udenlandsk herkomst (i pct.) 2009/2010
615bAndel elever med udenlandsk herkomst skoleåret 2010/2011. Pct.
615bAndel elever i folkeskolen med udenlandsk herkomst skoleåret 2011/2012. Pct.
615bAndel elever i folkeskolen med udenlandsk herkomst skoleåret 2012/2013. Pct.
615CAndel elever med udenlandsk herkomst (i pct.), 2008/2009
616Andel elever med specialundervisning i pct. af elever i folkeskolen i alt 2009/2010
616Andel elever i grundskolen og med bopæl i kommunen, der modtager specialundervisning 2011/12. Pct.
616Andel elever i grundskolen og med bopæl i kommunen, der modtager specialundervisning 2012/13. Pct.
618Andel 18-21 årige, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, ultimo 2009
618Andel 18-21 årige der er i gang med eller har fuldført en ungdomsudd. ultimo 2010. (Fordelt efter bopælskom. som 15 årig.)
618Andel 18-21 årige der er i gang med eller har fuldført en ungdomsudd. ultimo 2011 (fordelt efter bopælskomm. som 15 årig)
622Overgang til uddannelse i alt, pct. (status 3 måneder efter afgangen fra 9. eller 10. klasse)
622Overgang til uddannelse i alt 2009, pct. (status 3 måneder efter afgang fra 9. eller 10. klasse)
6223 måneders overgang til uddannelse for elever, der forlader grundskolen. Pct.
6223 måneders overgang til uddannelse for elever, der forlod grundskolen i 2011. Pct.Ny landsgrafik
623Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve 2013 for kommunens folkeskolerNy landsgrafik
710Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67 årig og derover, budget 2001
710Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67+ årig, budget 2004
710Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67 årig og derover, budget 2005
710Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67 årig og derover, budget 2006
710Foranstaltninger for ældre i alt, ekskl. ældreboliger, kr. pr. 67+ årig, budget 2007
710Tilbud til ældre, i alt kr. pr. 67+ årig ekskl. ældreboliger, budget 2008
710Tilbud til ældre i alt kr. pr. 67+ årig, ekskl. ældreboliger, budget 2009
710Tilbud til ældre, i alt kr. pr. 67+ årig ekskl. ældreboliger, budget 2010
710Tilbud til ældre og handicappede, i alt ekskl. ældreboliger, kr. pr. 65+ årig, budget 2011
710Tilbud til ældre og handicappede i alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig, budget 2012
710Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig, budget 2013
710Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig, budget 2014
711Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. 67 årig og derover, regnskab 1999
711Ældreområdet, beregnet serviceniveau pr. 67+ årig (Index, hele landet = 100) regnskab 2001
711Foranstaltninger for ældre (ekskl. ældreboliger), kr. pr. 67+ årig, regnskab 2004
711Tilbud til ældre, i alt, ekskl. ældreboliger, kr. pr. 67+ årig, regnskab 2006
711Tilbud til ældre, i alt kr. pr. 67+årig ekskl. ældreboliger, regnskab 2007
711Tilbud til ældre, i alt kr. pr. 67+årig ekskl. ældreboliger, regnskab 2008
711Tilbud til ældre, i alt kr. pr. 67+årig ekskl. ældreboliger, regnskab 2009
711Tilbud til ældre og handicappede ekskl. ældre boliger kr. pr. 65+ årig, regnskab 2010
711Tilbud til ældre og handicappede i alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig, regnskab 2011
711Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig, regnskab 2012
714Personaleforbrug på ældreområdet pr. 1000 67+ årige, budget 2000
715Døgnpladser (plejehjem, ældreboliger mv.) pr. 1000 ældre, 2000
715Antal døgnpladser på plejehjem, ældreboliger, beskyttede boliger mv. pr. 1000 ældre, marts 2003
715Antal indskrevne på plejehjem, ældreboliger, beskyttede boliger mv. pr. 1000 ældre, 2005
715Pladser i kommunen pr. 1000 ældre, 2008
715Pladser i kommunen pr. 1000 ældre, 2009
715Pladser til ældre og handicappede pr. 1000 ældre, 2010
715Plejehjemspladser pr. 1000 65+ årige i 2011
715Botilbudspladser til ældre 2012 pr. 1000 65+ årig
716Andel 67+ årige, der modtager varig hjemmehjælp 2001
716Gns. antal timer til varig hjemmehjælp pr. uge pr. modtager, 2003
716Gns. antal leverede timer til varig hjemmehjælp pr. uge pr. modtager, marts 2004
716Andel 67+ årige der modtager varig hjemmehjælp 2005
716Andel 67+ årige, der modtager varig hjemmehjælp, 2006
71698 kommuner: Andel 67+ årige, der modtager varig hjemmehjælp, 2006
716Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager, 2008
716Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager, 2009
716Gns. antal visiterede timer pr. uge. pr. modtager af hjemmehjælp, 2010.
716Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge. pr. hjemmehjælpsmodtager, 2011.
717Fritvalgspriser hjemmepleje: Timepris for personlig pleje i hverdagstimer 2003
717Fritvalgspriser hjemmepleje: Timepris for personlig pleje i hverdagstimer 2004
717Fritvalgspriser, personlig pleje i hverdagstimer, 2007
717Fritvalgspriser, personlig pleje i hverdagstimer 2008
717Fritvalgspriser, personlig pleje i hverdagstimer 2009
717aFritvalgspriser for hjemmehjælp pr. time, personlig pleje i hverdagstimer, 2011
717aFritvalgspriser for personlig pleje i hverdagstimer 2011.
717BPersoner der har valgt privat leverandør. i pct. af personer der modtager hjemmehjælp i alt, 2009
717bAndel modtagere af hjemmehjælp, der bruger privat leverandør, 2010. Pct.
717bBrugere af privat leverandør i alt, 2011. (Pct. af hjemmehjælpsmodtagere).
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed 2002 (Index, hele landet = 100)
718Andel enlige 65+ årige 2003 (pct.)
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed 2005 (pct.)
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed (procent) 2007
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed (pct.) 2008
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed (pct.) 2009
718Aldersbetinget plejebolighyppighed (pct.) 2010
718Aldersbetinget plejebolighyppighed 2011 (procent)
718Aldersbetinget plejehjemshyppighed. Pct. af 65+ årige.
718Aldersbetinget plejebolighyppighed 2013
718bAndel enlige ældre 2013
719Andel husstande, der har modtaget boligydelse dec. 2002 (i pct. af antal 67+ årige)
720Antal sengedage på sygehuse pr. 65+ årig 1998
721Andel folke- og førtidspensionister jan. 2000 (i pct. af hele befolkningen)
721Andel folkepensionister januar 2001 (i pct. af alle pensionister)
721Andel pensionister i pct. af befolkningen 2003
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct), 2004
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct), 2005
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct.) - 2006
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct.) - 2007
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct.) - 2008
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg (pct.) - 2009
722Andel 75+ årige, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg, pct., 2010
722Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere hjemmebesøg i 2011. Pct
741Ældres genindlæggelse i pct. af antal forløb, 2008
741Ældres genindlæggelse i pct. af antal forløb, 2009
741Genindlæggelser i procent af antal forløb (Standardiseret for forskelle i alders- og kønssammensætning), 2010
810Kontanthjælp og beskæftigelse budget 2000, kr. pr. 17-66 årig
810Kontanthjælp og beskæftigelse af arbejdsløse, kr. pr. 17-66 årig, budget 2003
810Kontanthjælp, kr. pr 17-66 årig, budget 2005
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr. 17-66 årig
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2008 (Rettet 29. juli 2008)
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2009
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2010
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt ekskl. forsikrede ledige, kr. pr. 17-64 årig, budget 2011
810Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig, budget 2012
810Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-64 årig, budget 2013
810Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-64 årig, budget 2014
811Kontanthjælp og beskæftigelse af arbejdsløse, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2004
811Kontanthjælp og beskæftigelse af arbejdsløse, i alt kr. 17-66 årig, regnskab 2006
811Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2007
811Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2008
811Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009
811Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, i alt kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2010
811Kontanthjælp og arb.mark.foranst. i alt ekskl. dagpenge til og besk.indsats f. forsikr. ledige kr. pr. 17-64 årig, R2011
811Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2012
813Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob (i pct. af antal 17-66 årige), 2007
813Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob (i pct. af antal 17-66 årige), 2008
813Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob (i pct. af antal 17-64 årige), 2009
814Andel kontanthjælpsmodtagere 2000 (i pct. af 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2003 ( i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2004 (i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 2005 (i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 2006 (i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 2007 (i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 2008 (i pct. af antal 17-66 årige)
814Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 2009 (i pct. af antal 17-64 årige)
814Modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i 2010, pct. af 17-64 årige
814Andel af 17-64 årige der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2011. Pct.
815Kontanthjælp (konto 5.01 + 5.05), nettodriftsudgift pr. 17-66 årig, budget 2001
818Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob, 2006
818Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob af 17-64 årige, 2010
818Andel fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob i 2011 (pct. af 17-64 årige)
820Døgnpleje og døgninstitutioner budget 2002, kr. pr. 0-18 årig
820Døgnpleje og døgninstitutioner kr. pr. 0-18 årig, budget 2004
820Døgnpleje og døgninstitutioner, kr. pr 0-18 årig, budget 2005
820Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig
820Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2008
820Sygedagpenge i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2009
820Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2010
820Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2011
820Sygedagpenge i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2012
820Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, budget 2013
820Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, budget 2014
821Døgnpleje og døgninstitutioner i alt kr. pr. 0-18 årig, regnskab 2000
821Sygedagpenge, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2006
821Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2007
821Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2008
821Sygedagpenge, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009
821Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2010
821Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2011
821Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2012
824Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem
824Andel børn og unge i alt, der modtager bistand 31. dec. 2001 (forebyggende eller anbringelse, netto) i promille af 0-18 årige
824Antal børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 1000 0-18 årige, 31.12.2002
824Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 1000 0-18 årige, 31.12.2004
824Andel personer der har modtaget sygedagpenge i pct. af arbejdsstyrken - 2006
824Andel personer der har modtaget sygedagpenge i pct. af arbejdsstyrken - 2007
824Andel personer der har modtaget sygedagpenge i pct. af arbejdsstyrken - 2008
824Andel personer der har modtaget sygedagpenge i pct. af arbejdsstyrken - 2009
824Andel personer der har modtaget sygedagpenge i pct. af arbejdsstyrken 2010
824Andel 16-64 årige, der har modtaget sygedagpenge i 2011, pct
824Andel 16-64 årige, der har modtaget sygedagpenge i 2012, pct
825Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed - 2006
825Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (uger) 2007 (rettet 12. juni 2008)
825Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (uger) 2008
825Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (uger) 2009
825Afsluttede sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed (uger) 2010
825Sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed i uger, 2011
825Sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed i uger, 2012
826Andel afsluttede dagpengesager på over 1 år i pct. af samtlige dagpengesager - 2006
826Andel afsluttede dagpengesager på over 1 år i pct. af samtlige dagpengesager - 2007
826Andel afsluttede dagpengesager på over 1 år i pct. af samtlige dagpengesager - 2008
826Andel afsluttede dagpengesager på over 1 år i pct. af samtlige dagpengesager - 2009
826Andel af de afsluttede sygedagpengesager, der har varighed på et år eller mere, 2010
826Andel sygedagpengesager med varighed over et år 2011, pct.
826Andel sygedagpengesager med varighed over et år 2012, pct.
830Sygedagpenge budget 2002, kr. pr. 17-66 årig
830Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig, budget 2004
830Sygedagpenge, kr. pr 17-66 årig, budget 2005
830Førtidspensioner kr. pr. 17-66 årige, budget 2007
830Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2008
830Førtidspensioner i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2009
830Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2010
830Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2011
830Førtidspensioner i alt, kr. pr. 17-64 årig., budget 2012
830Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2013
830Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2014
831Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2000
831Førtidspensioner, i alt kr. 17-66 årig, regnskab 2006
831Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2007
831Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2008
831Førtidspensioner, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009
831Førtidspensioner i alt, kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2010
831Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2011
831Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2012
834Andel personer der har modtaget dagpenge pga. sygdom 2000 (i pct. af arbejdsstyrken)
834Andel personer der har modtaget dagpenge i pct. af arbejdsstyrken 2001
834Andel personer der har modtaget dagpenge i pct. af arbejdsstyrken, 2003
834Andel personer der har modtaget dagpenge i pct. af arbejdsstyrken, 2005 (pct.)
834Andel førtidspensionister, 2007 (i pct. af antal 17-66 årige)
834Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-66 årige), 2008
834Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-66 årige), 2009
834Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-64 årige), 2010
834Andel 17-64 årige, der er førtidspensionister pr. 1. januar 2011. Pct.
834Andel førtidspensionister i pct. af 17-64 årige, januar 2012
835Afsluttede dagpengesager 1999 (sygdom): Andel sager med varighed over ½ år (pct.)
835Andel afsluttede sygedagpengesager i 2001, der har en varighed på 55 uger og derover
835Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (ved sygdom) 2003
835Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (ved sygdom), 2004
835Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed (ved sygdom) 2005
840Sundhedsudgifter, kr. pr. 0-17 årig, budget 2001
840Sundhedsudgifter, kr. pr 0-17 årig, budget 2005
840Personlige tillæg mv. pr. pensionist, budget 2007
840Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, budget 2008 (Rettet 29 juli 2008)
840Personlige tillæg mv. i alt, kr. pr. pensionist, budget 2009
840Personlige tillæg mv., i alt kr. pr. pensionist, budget 2010
840Personlige tillæg, i alt kr. pr. pensionist, budget 2011
840Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, budget 2012
840Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, budget 2013
840Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, budget 2014
841Sundhedsudgifter, kr. pr. 0-17 årig, regnskab 2002
841Personlige tillæg mv. i alt pr. pensionist, regnskab 2006
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2007
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2008
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2009
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2010
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2011
841Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist, regnskab 2012
844Tandpleje, andel 16-17 årige i praksistandpleje (pct.), 2000
850Boligsikring, kr. pr. 17-66 årig, budget 2001
850Boligsikring, kr. pr 17-66 årig, budget 2005
850Boligsikring kr. pr. 17-66 årig, budget 2007
850Boligsikring, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2008
850Boligsikring i alt, kr. pr. 17-66 årig
850Boligsikring, i alt kr. pr. 17-66 årig, budget 2010
850Boligsikring, kr. pr. 17-64 årig, budget 2011
850Boligsikring i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2012
850Boligsikring kr. pr. 17-64 årig, budget 2013
850Boligsikring kr. pr. 17-64 årig, budget 2014
851Boligsikring kr. 17-66 årig, regnskab 2006
851Boligsikring, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2007 (rettet 20. august 2008)
851Boligsikring, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2008
851Boligsikring, i alt kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009
851Boligsikring kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2010
851Boligsikring i alt kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2011
851Boligsikring kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2012
854Andel husstande, der har modtaget boligsikring dec. 2002 (i pct. af antal husstande)
860Personlige tillæg mv. budget 2000, kr. pr. pensionist
860Personlige tillæg pr. pensionist budget 2005
860Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-18 årig, budget 2007 (rettet 25. juni)
860Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-18 årig, budget 2008
860Børn og unge med særlige behov i alt, kr. pr. 0-18 årig, budget 2009
860Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-18 årig, budget 2010
860Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig, budget 2011
860Børn og unge med særlige behov i alt kr. pr. 0-22 årig inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning, budget 2012
860Børn og unge med særlige behov i alt kr. pr. 0-22 årig , budget 2013
860Børn og unge med særlige behov i alt kr. pr. 0-22 årig, budget 2014
861Personlige tillæg mv. pr. pensionist, regnskab 1999
861Personlige tillæg pr. pensionist regnskab 2001
861Personlige tillæg pr. pensionist regnskab 2003
861Børn og unge med særlige behov, i alt kr. 0-18 årig, regnskab 2006
861Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-18 årig, regnskab 2007
861Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-18 årig, regnskab 2008
861Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-18 årig, regnskab 2009
861Børn og unge med særlige behov, i alt kr. pr. 0-22 årig, regnskab 2010
861Børn og unge med særlige behov i alt, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning, regnskab 2011
861Børn og unge med særlige behov i alt kr. pr. 0-22 årig, regnskab 2012
864Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af 0-18 årige) - 31. december 2005
864Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af antal 0-18 årige), 2007
864Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 31.12 2010, promille af 0-22 årige
864Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem 2011. Promille af 0-17 årige
868Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af 0-22 årige) 2009
870Førtidspensioner budget 2000, kr. pr. 17-66 årig
870Førtidspensioner kr. pr. 17-66 årig, budget 2004
870Førtidspensioner kr. ialt pr 17-66 årig, budget 2005
870Tilbud til voksne med særlige behov i alt, kr. pr. 18+ årig, budget 2007
870Tilbud til voksne med særlige behov, i alt kr. pr. 18+ årig, budget 2008 (rettet 29 juli 2008)
870Tilbud til voksne med særlige behov i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
870Tilbud til voksne med særlige behov i alt, kr. pr. 18+ årig, budget 2010
870Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig, budget 2011
870Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig
870Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) kr. pr. 18+ årig, budget 2013
870Voksne med særlige behov (inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) kr. pr. 18+ årig, budget 2014
871Førtidspensioner pr. 17-66 årig regnskab 2001
871Førtidspensioner i alt, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2005
871Tilbud til voksne med særlige behov, i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2007
871Tilbud til voksne med særlige behov, i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2008
871Tilbud til voksne med særlige behov, i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2009
871Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2010
871Tilbud til voksne med særlige behov i alt inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning, kr. pr. 18+ årig, R2011
871Voksne med særlige behov (inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) kr. pr. 18+ årig, regnskab 2012
874Andel førtidspensionister jan. 2002 (i pct. af antal 17-66 årige)
874Andel førtidspensionister jan. 2004 (i pct. af antal 17-66 årige)
874Andel førtidspensionister jan. 2005 (i pct. af antal 17-66 årige)
874Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-66 årige
880Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18 årig og derover, budget 2007
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, budget 2008
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt, kr. pr. 18+ årig, budget 2009
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt, kr. pr. 18+ årig, budget 2010
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgift i alt kr. pr. 18+ årig, budget 2011
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgift i alt kr. pr. indb., budget 2012
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt kr. pr. 18+ årig, budget 2013
880Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt kr. pr. 18+ årig, budget 2014
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt, kr. pr. 18+ årig, regnskab 2006
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2007
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2008
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2009
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt, kr. pr. 18+ årig, regnskab 2010
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2011
881Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2012
887Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens for indv. og eftk. fra ikke-vest. lande 2006
887Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 2007
887Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 2008
887Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 2009
887Beskæftigelsesfrekvens for 17-64 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2010
887Beskæftigelsesfrekvens for 16-64 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2011
890Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2009
890Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2010
890Revalidering og lønstilskud mv., kr. pr. 17-64 årig, budget 2011
890Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2012
890Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2013
890Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, budget 2014
891Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2008
891Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009
891Revalidering og løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2010
891Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, R2011
891Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig, regnskab 2012
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. kr. pr indbygger, budget 2005
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. kr. pr. indb., budget 2007
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt kr. pr. indb., budget 2008
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., i alt kr. pr. indb., budget 2011
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb., budget 2012
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb., budget 2013
911Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb., budget 2014
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. kr. pr. indbygger, regnskab 1999
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger regnskab 2001
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indbygger, regnskab 2004
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., i alt, kr. pr. indbygger, regnskab 2006
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt kr. pr. indb. regnskab 2007
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt kr. pr. indb. regnskab 2008
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. i alt kr. pr. indb. regnskab 2009
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., i alt kr. pr. indb., regnskab 2010
913Kultur, fritid, biblioteksvæsen mv. kr. i alt pr. indb., regnskab 2011
913Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb., regnskab 2012
916Biblioteksvæsen, samlet bestand af monografier pr. indb. 1999
916Biblioteksvæsen, samlet bestand af monografier pr. indb., 2007
916Biblioteksvæsen, samlet bestand af monografier pr. indb., 2008
916Biblioteksvæsen, samlet bestand af monografier pr. indb., 2009
916Bibliotekernes samlede materialebestand pr. indb., 2010
916Samlet materialebestand på biblioteker pr. indbygger i 2011
916Samlet materialebestand på biblioteker pr. indbygger i 2012
917Bibliotekernes udlån af monografier og seriepublikationer pr. indbygger 2001
917Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge, 2006
917Biblioteksvæsen, aktive brugere pr. 100 indb., 2007
917Biblioteksvæsen, aktive brugere pr. 100 indb., 2008
917Biblioteksvæsen, aktive brugere pr. 100 indb., 2009
917Aktive lånere på bibliotekerne pr. 100 indb., 2010.
917Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere i 2011
917Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere i 2012
920Vejvæsen kr. pr. indbygger, budget 2005
920Vejvæsen kr. pr. indb., budget 2007
920Vejvæsen, i alt kr. pr. indb., budget 2008
920Vejvæsen i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
920Vejvæsen i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
920Vejvæsen., i alt kr. pr. indb., budget 2011
920Vejvæsen i alt kr. pr. indb., budget 2012
920Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger, budget 2013
920Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger, budget 2014
921Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger, regnskab 2000
921Vejvæsen kr. pr. indbygger, regnskab 2004
921Vejvæsen, i alt kr. pr. indbygger, regnskab 2006
921Vejvæsen, i alt kr. pr. indb., regnskab 2007
921Vejvæsen, i alt kr. pr. indb., regnskab 2008
921Vejvæsen, i alt kr. pr. indb., regnskab 2009
921Vejvæsen i alt kr. pr. indb., regnskab 2010
921Vejvæsen i alt kr. pr. indb., regnskab 2011
921Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger, regnskab 2012
930Redningsberedskab kr. pr. indbygger, budget 2005
930Redningsberedskab kr. pr. indb., budget 2007
930Redningsberedskab, i alt kr. pr. indb., budget 2008
930Redningsberedskab i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
930Redningsberedskab i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
930Redningsberedskab, i alt kr. pr. indb., budget 2011
930Redningsberedskab i alt kr. pr. indb., budget 2012
930Redningsberedskab kr. indb., budget 2013
930Redningsberedskab kr. indb., budget 2014
931Redningsberedskab kr. pr. indbygger, regnskab 2000
931Udgifter til redningsberedskab, kr. pr. indbygger, regnskab 2002
931Redningsberedskab kr. pr. indbygger, regnskab 2006
931Redningsberedskab, i alt kr. pr. indb., regnskab 2007
931Redningsberedskab, i alt kr. pr. indb., regnskab 2008
931Redningsberedskab, i alt kr. pr. indb., regnskab 2009
931Redningsberedskab kr. pr. indb., regnskab 2010
931Redningsberedskab kr. pr. indb., regnskab 2011
931Redningsberedskab kr. indb., regnskab 2012
940Administration (ekskl. lønpuljer) 2002, kr. pr. indbygger
940Administration mv. (ekskl. lønpuljer) kr. pr. indbygger
940Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer), budget 2007
940Administration, i alt kr. pr. indb. ekskl. lønpuljer, budget 2008 (rettet 29. juli 2008)
940Administration i alt, kr. pr. indbygger, ekskl. lønpuljer, budget 2009
940Administration i alt, kr. pr. indbygger, ekskl. lønpuljer, budget 2010
940Administration ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer, kr. pr. indb., budget 2011
940Administration i alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer kr. pr. indb., budget 2012
940Administration i alt kr. pr. indb. ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspens. og interne forsikringspuljer, budget 2013
940Administration i alt kr. pr. indb. ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver, budget 2014
941Administration, i alt ekskl. lønpuljer regnskab 2003
941Administration i alt ekskl. lønpuljer, regnskab 2005
941Administration i alt, ekskl. lønpuljer, kr. pr. indbygger, regnskab 2006
941Administration, i alt kr. pr. indb. ekskl. lønpuljer, regnskab 2007
941Administration, i alt kr. pr. indb. ekskl. lønpuljer, regnskab 2008
941Administration, i alt kr. pr. indb. ekskl. lønpuljer, regnskab 2009
941Administration ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer, kr. pr. indb., regnskab 2010
941Administration i alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer kr. pr. indb., regnskab 2011
941Administration i alt kr. pr. indb. ekskl. løn-/barselspuljer., tjenestemandspens. og interne forsikringspuljer, regnskab 2012
944Nettodriftsudgifter til administration i procent af samlede nettodriftsudgifter, budget 2010
944Administrationsandel budget 2011 (procent)
944Administrationsandel budget 2012
944Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2013
944Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2014Ny landsgrafik
945Administrationsandel i pct. af samlede nettodriftsudgifter, regnskab 2007
946Administrative stillinger inkl. decentrale ledere pr. 1000 indb. 2008
946Administrative stillinger inkl. decentrale ledere pr. 10.000 indb. 2010
946Administrative stillinger inkl. decentrale ledere pr. 10.000 indbyggere 2011
946Administrative stillinger inkl. decentrale ledere pr. 10.000 indbyggere 2012
946aAdministrative ansatte i pct. af ansatte i alt 2008
946aPersonalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt) 2010
946aPersonalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt) 2011
946bDecentral administrative ansatte i pct. af administrative ansatte i alt 2008
946bPersonaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm. ansatte i alt) 2010
946bPersonaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm. ansatte i alt) 2011
946bPersonaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm. ansatte i alt) 2012
947Administrative fuldtidsstillinger, inkl. decentrale ledere pr. 10.000 indbyggere 2009
947aPersonalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt) 2009
947bPersonaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm. ansatte i alt) 2009
950Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb., budget 2007
950Natur- og miljøbeskyttelse, i alt kr. pr. indb., budget 2008
950Natur- og miljøbeskyttelse i alt. kr. pr. indbygger, budget 2009
950Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
950Natur- og miljøbeskyttelse, i alt kr. pr. indb., budget 2011
950Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr. indb., budget 2012.
950Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr. indb., budget 2013
950Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr. indb., budget 2014
951Natur- og miljøbeskyttelse, i alt kr. pr. indb., regnskab 2007
951Natur- og miljøbeskyttelse, i alt kr. pr. indb., regnskab 2008
951Natur- og miljøbeskyttelse, i alt kr. pr. indb., regnskab 2009
951Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kr. pr. indb., regnskab 2010
951Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kr. pr. indb., regnskab 2011
951Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr. indb., regnskab 2012
960Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig, budget 2007
960Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. pr. 0-17 årig, budget 2008
960Sundhedspleje og tandpleje i alt, kr. pr. 0-17 årig, budget 2009
960Sundhedspleje og tandpleje i alt, kr. pr. 0-17 årig, budget 2010
960Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. pr. indb., budget 2011
960Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, budget 2012
960Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, budget 2013
960Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, budget 2014
961Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. 0-17 årig, regnskab 2006
961Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. pr. indb., regnskab 2007
961Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. pr. indb., regnskab 2008
961Sundhedspleje og tandpleje, i alt kr. pr. indb., regnskab 2009
961Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, regnskab 2010
961Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, regnskab 2011
961Sundhedspleje og tandpleje i alt kr. pr. 0-17 årig, regnskab 2012
964Antal 0-16 årige pr. heltidsansat i alt i sundhedsplejen, 2006
964Antal 0-16 årige pr. heltidsansat i alt i sundhedsplejen, 2007
964Antal 0-16 årige pr. heltidsansat i alt i sundhedsplejen, 2008
964Antal 0-16 årige pr. heltidsansat i alt i sundhedsplejen 2009
964aAntal 0-16 årig pr. heltidsansat i sundhedsplejen, 2010.
964aAntal 0-16 årige pr. heltidsansat i sundhedsplejen i 2011
964aAntal 0-16 årige pr. heltidsansat i sundhedsplejen i 2012
964bEgne indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen, 2010.
964bEgne indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen 2011
964bEgne indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen 2012
965Indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen, 2006
965Indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen, 2007
965Indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen, 2008
965Indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen 2009
970Sundhedsvæsen. genoptræning og forebyggelse i alt, kr. pr. indbygger, budget 2007
970Sundhedsudgifter, i alt kr. pr. indb., budget 2008
970Sundhedsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009
970Sundhedsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010
970Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, i alt kr. pr. indb., budget 2011
970Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., budget 2012
970Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., budget 2013
970Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., budget 2014
971Sundhedsudgifter, i alt kr. pr. indb., regnskab 2007
971Sundhedsudgifter, i alt kr. pr. indb., regnskab 2008
971Sundhedsudgifter, i alt kr. pr. indb., regnskab 2009
971Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., regnskab 2010
971Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., regnskab 2011
974Befolkningens indlæggelseshyppighed 2005
974Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb., regnskab 2012
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2006
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2007
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2008
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2009
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2010
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2011
975Antal ambulante besøg for hver stationær udskrivning på sygehuse, 2012Ny landsgrafik
976Ambulant og stationær behandling på sygehuse, kommunal medfinansiering, i alt kr. pr. indb. 2006
976Ambulant og stationær behandling på sygehuse, kommunal medfinansiering, i alt kr. pr. indb. 2007
976Ambulant og stationær behandling på sygehuse, kommunal medfinansiering, i alt kr. pr. indb. 2008
976Ambulant og stationær behandling på sygehuse, kommunal medfinansiering, i alt kr. pr. indb. 2009
976Kommunalmedfinansiering i alt, stationær, ambulant og skadestuebehandling, kr. pr. indb. 2010
976Kommunal medfinansiering i alt, stationær, ambulant og skadestue behandling, kroner pr. indbygger 2011
976Kommunal medfinansiering i alt, stationær, ambulant og skadestue behandling, kroner pr. indbygger 2012Ny landsgrafik
977Sygesikringsudgifter pr. indbygger, 2006
977Sygesikringsudgifter i alt kr. pr. indbygger, 2007
977Sygesikringsudgifter i alt kr. pr. indbygger, 2008
977Sygesikringsudgifter, kr. pr indb. 2010
977Sygehusudgifter kr. pr. indb. 2011
980Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2006, i alt pr. indbygger
980Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2007, i alt pr. indbygger
980Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2008, i alt pr. indbygger
980Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2009, i alt pr. indbygger
980Kommunalmedfinansiering af sygehusudskrivninger i alt, kr. pr. indb., 2010
980Kommunal medfinansiering kr. pr. indb., sygehusudskrivninger 2011
980Kommunal medfinansiering kr. pr. indb., sygehusudskrivninger 2012Ny landsgrafik
981Sygehusudskrivninger 2006, i alt pr. 10.000 indb.
981Sygehusudskrivninger 2007, i alt pr. 10.000 indb.
981Sygehusudskrivninger 2008, i alt pr. 10.000 indb.
981Sygehusudskrivninger 2009, i alt pr. 10.000 indb.
981Sygehusudskrivninger i 2010 pr. 10.000 indb.
981Sygehusudskrivninger efter MDC-kategorier i alt pr. 10.000 indb., 2011
981Sygehusudskrivninger efter MDC-kategorier i alt pr. 10.000 indb., 2012Ny landsgrafik
982Kommunal medfinansiering ved ambulant behandling på sygehuse 2006, i alt pr. indb.
982Kommunal medfinansiering ved ambulant behandling på sygehuse 2007, i alt pr. indb.
982Kommunal medfinansiering ved ambulant behandling på sygehuse 2008, i alt pr. indb.
982Kommunal medfinansiering ved ambulant behandling på sygehuse 2009, i alt pr. indb.
982Kommunalmedfinansiering af ambulante besøg og skadestuebesøg i alt, kr. pr. indb., 2010
982Kommunal medfinansiering ambulante besøg og skadestuebesøg i alt kr. pr. indb., 2011
982Kommunal medfinansiering ambulante besøg og skadestuebesøg i alt kr. pr. indb., 2012Ny landsgrafik
983Ambulante besøg 2006, i alt pr. 10.000 indb.
983Ambulante besøg 2007, i alt pr. 10.000 indb.
983Ambulante besøg 2008, i alt pr. 10.000 indb.
983Ambulante besøg 2009, i alt pr. 10.000 indb.
983Ambulante besøg og skadestuebesøg i 2010 pr. 10.000 indb.
983Ambulante besøg og skadestuebesøg i alt pr. 10.000 indbyggere
983Ambulante besøg og skadestuebesøg i alt pr. 10.000 indbyggereNy landsgrafik

Til Top