| Home | Nøgletal | Nyheder  | Landsgrafik | Survey | Prioritering | Artikler | Download | Abonnenter | Kommuner |

Vækst i aldersgruppen 75 år og derover 1995-2001 (pct.)

< -4 -4 - 4 4 - 12 12 - 20 20 - 28 > 28


ECO-Analyse A/S          E-mail eco@eco.dk