| Home | Nøgletal | Nyheder  | Landsgrafik | Survey | Prioritering | Artikler | Download | Abonnenter | Kommuner |

Vækst i budgetteret personaleforbrug i alt (fast personale) pr. 1000 indbygger, 1997-2001

-7 - -4 -4 - -1 -1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11


ECO-Analyse A/S          E-mail eco@eco.dk