| Home | Nøgletal | Nyheder  | Landsgrafik | Survey | Prioritering | Artikler | Download | Abonnenter | Kommuner |

Kontanthjælp (konto 5.01 + 5.05), nettodriftsudgift pr. 17-66 årig, budget 2001

< 1000 1.000-1.600 1.600-2.200 2.200-2.800 2.800-3.400  > 3.400


ECO-Analyse A/S          E-mail eco@eco.dk