|ECO landsgrafik.dk

Udgiftsbehov i alt pr. indbygger, 2004 (indeks, hele landet =100)

85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121