ECO landsgrafik.dk

Udpendlingsfrekvens 2003. Beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i kommunen

7 - 20 20 - 33 33 - 46 46 - 59 59 - 72 72 - 85