ECO landsgrafik.dk

Kommunale skatter i pct. af samlet finansieringsbehov (ekskl. refusion), budget 2004

35-54

54-60

60-66

66-72

72-92

92-120