ECO landsgrafik.dk

Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirksomheder og ældreboliger, 2003

-35.000 - (-)10.000 -10.000 - (-)5.000 -5.000 - 0 0 - 5.000 5.000 - 10.000 10.000 - 18.000