ECO landsgrafik.dk

Nettodriftsudgifter forsyningsvirksomheder, kr. pr. indbygger, budget 2004

-2.000 - (-)1.200

-1.200 - (-)900

-900 - (-)600

-600 - (-)300

-300 - 0

0 - 500