ECO landsgrafik.dk

Gns. antal leverede timer til varig hjemmehjælp pr. uge pr. modtager, marts 2004

1 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 6 - 7,5 7,5 - 9 9 - 13