ECO landsgrafik.dk

Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig, budget 2004

650-925

925-1.200

1.200-1.475

1.475-1.750

1.750-2.025

2.025-2.300