ECO landsgrafik.dk

Andel personer der har modtaget dagpenge i pct. af arbejdsstyrken, 2003

13 - 17 17 -19 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 29