ECO landsgrafik.dk

Befolkningsfremskrivning for 80+ årige 2005-2015 (2005=100)

70-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-200