ECO landsgrafik.dk

Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser 2004 (i pct. af antal 18+ årige)

22-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-56