ECO landsgrafik.dk

Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirksomheder, ældreboliger og leasede aktiver, 2004

-26.000 - (-) 10.000 -10.000 - (-) 5.000 -5.000 - 0 0 - 5.000 5.000 - 10.000 10.000 og derover