ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indbygger, budget 2005

-4.700 - 0 0 - 1.500 1.500 - 3.000 3.000 - 4.500 4.500 - 6.000 6.000 - 10.700