ECO landsgrafik.dk

Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2005

2.700 - 3.800 3.800 - 4.900 4.900 - 6.000 6.000 - 7.100 7.100 - 8.200 8.200 - 11.500