ECO landsgrafik.dk

Antal indskrevne på plejehjem, ældreboliger, beskyttede boliger mv. pr. 1000 ældre, 2005

40-65 65-90 90-115 115-140 140-165 165-201