ECO landsgrafik.dk

Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 1000 0-18 årige, 31.12.2004

1-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-40