ECO landsgrafik.dk

Andel personer der har modtaget dagpenge i pct. af arbejdsstyrken, 2005 (pct.)

13-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-29