|ECO landsgrafik.dk

Administration mv. kr. pr. indbygger (ekskl. lønpuljer og Sammenlægnings-/forberedelsesudvalg), budget 2006

3300-3700 3700-4000 4000-4300 4300-4800 4800-6000 6000-7900