ECO landsgrafik.dk

Udgiftsbehov i alt pr. indbygger, 2006 (indeks, hele landet = 100)

85-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-120