ECO landsgrafik.dk

Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18 årige og derover, 2005

25 - 33 33 - 37 37 - 40 40 - 44 44 - 50 50 - 56