ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budgetoverskridelse 2005

-1125 - -300 -300 - 200 200 - 600 600 - 1200 1200 - 2200 2200 - 3400