ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb., budget 2006

-6300-0 0-800 800-1500 1500-3000 3000-6000 6000-9800