ECO landsgrafik.dk

Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2006

3200-4600 4600-5600 5600-7000 7000-8600 8600-10.000 10.000-11.500