ECO landsgrafik.dk

Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, regnskab 2005

2900-4500 4500-5500 5500-6000 6000-7500 7500-9800 9800-11100