ECO landsgrafik.dk

Børnepasning, i alt kr. pr. 0-10 årig budget 2006

22.500-25.000 25.000-28.000 28.000-32.000 32.000-38.000 38.000-45.000 45.000-55.500