ECO landsgrafik.dk

Andel førtidspensionister januar 2006 (i pct. af antal 17-66 årige)

3 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 12 12 -15