|ECO landsgrafik.dk

Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), budget 2007 (Ændret den 21.03.07) 

85 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 121