|ECO landsgrafik.dk

Langfristet gæld (ekskl. 9.79 fin. leasede akt.), kr. pr. indb., ultimo 2006

17 - 8000 8000 - 10000 10000 - 12000 12000 - 14000 14000 - 16000 16000 - 26750