|ECO landsgrafik.dk

Finansiel egenkapital, ekskl. landsbyggefond mv., forsyningsvirks., śldreboliger og leasede akt., 2006

-21560 - -10000 -10000 - -5000 -5000 - 0 0 - 5000 5000 - 10000 10000 - 54930