|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2007

-2720 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500 2500 - 5120