|ECO landsgrafik.dk

Overførsler i alt, nettodriftsudgift pr. indbygger, budget 2007

3290 - 5200 5200 - 6200 6200 - 6800 6800 - 7600 7600 - 9200 9200 - 10450