|ECO landsgrafik.dk

Dagpasning - nedsættelse af forældrebetalingen i pct. af forældrebetalingen, budget 2007

Under 10 10 - 18 18 - 26 26 - 34 34 - 42 Over 42