|ECO landsgrafik.dk

Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2006

73 - 76 76 - 78 78 - 80 80 - 82 82 - 84 84 - 86