|ECO landsgrafik.dk

Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af 0-18 årige) - 31. december 2005

- 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 -