|ECO landsgrafik.dk

Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2006, i alt pr. indbygger

Under 650 650 - 700 700 - 750 750 - 800 800 - 850 Over 850