|ECO landsgrafik.dk

Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), 2008

84 - 94 94 - 97 97 - 100 100 - 103 103 - 106 106 - 122