|ECO landsgrafik.dk

Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, 2007

Under 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 Over 15