|ECO landsgrafik.dk

Befolkningsfremskrivning 2008-2018 (indeks, 2008 = 100)

Under 97 97 - 100 100 - 103 103 - 106 106 - 109 Over 109