|ECO landsgrafik.dk

Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede personer med bopæl i kommunen, 2007

Under 15 15 - 18 18 - 21 21 - 24 24 - 27 Over 27