|ECO landsgrafik.dk

Andel af befolkningen med grundskole som højest fuldførte uddannelse, 2007

Under 27 27 - 30,5 30,5 - 34 34 - 37,5 37,5 - 41 Over 41