|ECO landsgrafik.dk

Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18+ årige, 2006.

14 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39 39 - 42 42 - 52