|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indb., budget 2008

Under 43000 43000 - 44500 44500 - 46000 46000 - 47500 47500 - 49000 Over 49000