|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb. budget 2008

-1100 - 500 500 - 1300 1300 - 2100 2100 - 2900 2900 - 3700 3700 - 9300