|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb. regnskab 2007

-2200 - 700 700 - 1500 1500 - 2300 2300 - 3100 3100 - 3900 3900 - 9200