|ECO landsgrafik.dk

Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af antal 0-18 årige), 2007

Under 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0 12,0 - 14,0 14,0 - 16,0 Over 16,0