|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, budget 2008

Under 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 Over 600