|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2007

Under 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 Over 500